Creat robot.txt and submit your blogspot to Google Webmaster Tool [Tutorial Blogspot P1]

Khi một search engine tìm đến (nguyên văn Crawler) Website nào đó, nó sẽ tìm một file đặc biệt trước tiên, đó là file robots.txt. File robots.txt cho search engine đó biết rằng, Website này có thể index hoặc không (tùy theo lệnh được viết trong file robots.txt).

Trong video sẽ hướng dẫn tạo file robots.txt theo chuẩn mặc định và submit nội dung blog của bạn lên Google Webmaster Tool

Chi tiết xem tại: http://www.bloggerviet.biz/2014/09/huong-dan-tao-file-robottxt-submit-blog.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *